Stichting

De Stichting LotgenotenGroep Autisme Limburg, ook wel afgekort tot LGAL, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 65517210. Ons RSIN is 856144083. Het postadres is Kasperenstraat 120, 6466 BM Kerkrade.

Het bestuur bestaat uit 3 personen:

  • John van Es (voorzitter)
  • Monique Brakenhoff-Counotte (secretaris)
  • Ronald den Otter (penningmeester)
Bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doneren

Via deze link kun je op een gemakkelijke manier doneren aan LGAL. Dit loopt via de organisatie geef.nl die voor het ter beschikking stellen van deze module een percentage inhoudt.

Doneren kan natuurlijk ook direct via onze bankrekening NL22 RABO 0308 9237 07 t.n.v. Stg. Lotgenotengr. Autisme Limburg. Het hele bedrag komt dan bij ons terecht.

ANBI

Sinds 1 januari 2017 heeft de stichting de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Hieronder is de vereiste informatie geplaatst.

Onze doelstellingen vindt u in het Beleidsplan 2019.

In het Jaarverslag 2018 vindt u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten alsook een financiƫle verantwoording.

Belangrijke documenten