Welkom!

De Lotgenoten Groep Autisme Limburg heeft als doel om lotgenotencontact aan te bieden aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de provincie Limburg. Wij stellen geen eisen op het gebied van begaafdheid, maar verwachten wel dat deelnemers zich op hun gemak voelen in een groep en zich daarin redelijk kunnen uiten. Partners, ouders en begeleiders die iemand met ASS vergezellen zijn ook welkom. Dat maakt onze aanpak uniek.


In een gezellige en ongedwongen sfeer kun je bij ons mensen ontmoeten die jou begrijpen en steunen. Om de drempel voor deelname laag te houden rekenen wij geen contributie. Ook ben je niet verplicht om naar bijeenkomsten te komen.

We zijn een organisatie voor mensen met autisme, door vrijwilligers met autisme. Door het organiseren van lotgenotenavonden en activiteiten willen wij bereiken dat onze deelnemers:

  • Sociale contacten hebben en vriendschappen kunnen sluiten;
  • Meer stabiliteit hebben in hun dagelijks leven;
  • Zich lichamelijk en geestelijk beter voelen;
  • Minder afhankelijk zijn van professionele ondersteuning;
  • Een positieve kijk hebben op een leven met ASS en de kansen die er zijn;
  • Meer zelfvertrouwen hebben en beter communiceren


Wil je onze uitnodigingen van lotgenotenavonden en/of activiteiten ontvangen? Mail dan naar info@lgal.nl.

Doneer om LGAL een steuntje in de rug te geven