Lotgenotengroep

Lotgenoot
Iemand die in dezelfde situatie of (levens)omstandigheden verkeert.

Onderscheid in lotgenotengroepen

Er zijn diverse groepen in Nederland actief.

De belangrijkste zijn specifiek gericht op:

  1. Persoon met autisme of (sterk) vermoeden daarvan,
  2. Partner van een persoon met autisme.
  3. Ouder van kind(eren) met autisme.

Op wie richten wij ons?

Wij richten ons op volwassenen met, een vermoeden van, een autisme spectrum stoornis (ASS). Begeleiding door een naaste (partner, ouder, broer, zus) of een hulpverlener is toegestaan.

Wat bieden en vragen we?

Wij bieden een gestructureerde, rustige en veilige omgeving, waarin het aantal prikkels beperkt is.

We vragen persoonlijke ervaringen niet naar buiten te brengen en te delen buiten de groep. Daarnaast vragen we van deelnemers dat ze na een tijd wat meer over zichzelf kunnen vertellen, over behoeftes, leuke en vervelende ervaringen.

Wij vragen van begeleidende ouders of hulpverleners de persoon met ASS het woord te laten doen. Niet te snel zaken voor te zeggen, in te vullen of over te nemen.

Waarde van lotgenotencontact

Voor veel van onze deelnemers is het contact waardevol. Door het uitwisselen van ervaringen kom je meer te weten over autisme en hoe je er mee om kunt gaan. Bovendien kunnen andere ervaringen je steun geven. Je krijgt meer kennis en praktisch tips. Je kunt informatie checken.

Het is fijn om steun en bemoediging te krijgen van lotgenoten in moeilijke tijden of als je voor lastige beslissingen staat. Ook voor jouw naasten kan het contact met andere naasten of lotgenoten belangrijk zijn. Ze krijgen meer informatie en kunnen jou beter begrijpen en steunen. En het kan hen helpen om beter met hun zorgen om te gaan.

Lotgenotencontact speelt een belangrijke rol bij jouw empowerment: het vergroten van eigen kracht:

  • om de juiste hulpvraag te stellen en de juiste passende hulp te krijgen.
  • om beter met dagelijkse dingen om te gaan.

Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie