Lotgenotengroep

Definitie Lotgenotengroep
Een lotgenoot is iemand die in dezelfde situatie of (levens)omstandigheden verkeert. Onze lotgenotengroep richt zich op volwassenen met, een vermoeden van, een autisme spectrum stoornis (ASS). Begeleiding door een naaste (partner, ouder, broer, zus) of een hulpverlener is toegestaan.

Wat bieden wij?

Wij bieden een gestructureerde, rustige en veilige omgeving, waarin het aantal prikkels beperkt is. Deelnemers zijn vrij om behoeftes, leuke en vervelende ervaringen te delen binnen de groep. Voor de veiligheid vragen wij ervaringen die in de groep gedeeld zijn niet te delen buiten de groep. Wij moedigen deelnemers met ASS aan zelf het woord te doen (indien er een naaste/begeleider bij is).

De waarde van lotgenoten contact

Voor veel van onze deelnemers is het lotgenoten contact waardevol. Door het uitwisselen van ervaringen kom je meer te weten over autisme en hoe je er mee om kunt gaan. Bovendien kunnen andere ervaringen je steun geven. Je krijgt meer kennis en praktische tips. Je kunt ook informatie checken.

Het is fijn om steun en bemoediging te krijgen van lotgenoten in moeilijke tijden of als je voor lastige beslissingen staat. Ook voor jouw naasten kan het contact met andere naasten of lotgenoten belangrijk zijn. Ze krijgen meer informatie en kunnen jou beter begrijpen en steunen. En het kan hen helpen om beter met hun zorgen om te gaan.

Lotgenotencontact speelt een belangrijke rol bij jouw empowerment. Het vergroten van je eigen kracht:

  • om de juiste hulpvraag te stellen en de juiste passende hulp te krijgen.
  • om beter met dagelijkse dingen om te gaan.

Wat doen wij?

Wij organiseren drie lotgenoten avonden per vier weken rond hetzelfde onderwerp: één in Brunssum, één in Maastricht en één online via Zoom. Daarnaast organiseert de activiteitencommissie minimaal één keer per maand een activiteit. Vanaf september is ook het sportproject Start2SportLGAL van start gegaan. In 2024 gaat ook het Crea-project opgestart worden.

Door en voor mensen met ASS

De Lotgenoten Groep Autisme Limburg werkt met vrijwilligers die zelf ASS hebben. Doordat de gespreksleiders, organisatoren van activiteiten, het bestuur en de commissie communicatie zelf ASS hebben, weten ze wat leeft bij mensen met ASS en wordt de drempel tussen de organisatoren en deelnemers kleiner. Hetgeen zorgt voor een gemoedelijke sfeer.

Wij hopen dan ook dat iedereen met ASS zich thuis kan voelen in onze groep. Mocht dit niet het geval zijn, of mocht je ergens mee zitten, aarzel dan niet om contact op te nemen met de organisatoren of via info@lgal.nl.