Stichting

Stichting

De Stichting Lotgenoten Groep Autisme Limburg, ook wel afgekort tot LGAL, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 65517210. Ons RSIN is 856144083. Het postadres is Kasperenstraat 120, 6466 BM Kerkrade.

Missie

Het aanbieden van laagdrempelig lotgenotencontact aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hun naasten in de provincie Limburg. We zijn een organisatie voor mensen met autisme, door vrijwilligers met autisme.

Visie

In het algemeen willen we bereiken dat de zelfredzaamheid en het welbevinden van volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) verbetert. Dit betekent dat we willen dat mensen met ASS:

  • Uit hun sociale isolement komen;
  • Sociale contacten aangaan en onderhouden, ook buiten de groep;
  • Meer stabiliteit hebben in hun dagelijks leven;
  • Minder afhankelijk zijn van professionele ondersteuning;
  • Zich lichamelijk en geestelijk beter voelen;
  • Een positieve kijk hebben op een leven met ASS en de kansen die er zijn;
  • Beter en met meer zelfvertrouwen communiceren;
  • Meer zelfvertrouwen hebben in het algemeen.

Doel

De Lotgenoten Groep Autisme Limburg heeft als doel in haar statuten vastgelegd: het bieden van gelegenheid aan in eerste instantie mensen met autisme en daarnaast hun partners en familieleden, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we door het organiseren van minimaal één activiteit per maand en drie lotgenotenavonden per maand in Brunssum, Maastricht en via Zoom.

Wij stellen geen eisen op het gebied van begaafdheid, maar verwachten wel dat deelnemers zich op hun gemak voelen in een groep en zich daarin redelijk kunnen uiten. Partners, ouders en begeleiders die iemand met ASS vergezellen zijn ook welkom. Dat maakt onze aanpak uniek. In een gezellige en ongedwongen sfeer kun je bij ons mensen ontmoeten die jou begrijpen en steunen. Om de drempel voor deelname laag te houden rekenen wij geen contributie. Ook ben je niet verplicht om naar de bijeenkomsten te komen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 personen en 1 persoon ondersteuning:

  • John van Es (voorzitter)
  • Monique Brakenhoff-Counotte (secretaris)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

ANBI

Sinds 1 januari 2017 heeft de stichting de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hierdoor komen we ook in aanmerking voor fondsen en subsidies.

Jaarverslag 2022